Marktwerking en gewijzigde regelgeving verandert de zorgvastgoedmarkt
Er is grote behoefte aan zorgvastgoed dat aansluit bij de wensen van bewoners. Bewoners verschillen: in zorgbehoefte, leefstijlen en woonwensen. Het zorgvastgoed en de visie van de zorgondernemer moeten passen bij deze behoeften. Voor deze bewoners en zorgondernemers is Community Care Invest.
Marktwerking en gewijzigde regelgeving verandert de zorgvastgoedmarkt
Er is grote behoefte aan zorgvastgoed dat aansluit bij de wensen van bewoners. Bewoners verschillen: in zorgbehoefte, leefstijlen en woonwensen. Het zorgvastgoed en de visie van de zorgondernemer moeten passen bij deze behoeften. Voor deze bewoners en zorgondernemers is Community Care Invest.
Marktwerking en gewijzigde regelgeving verandert de zorgvastgoedmarkt
Er is grote behoefte aan zorgvastgoed dat aansluit bij de wensen van bewoners. Bewoners verschillen: in zorgbehoefte, leefstijlen en woonwensen. Het zorgvastgoed en de visie van de zorgondernemer moeten passen bij deze behoeften. Voor deze bewoners en zorgondernemers is Community Care Invest.
Logo CCI

Community Care Invest is een fonds voor zorgvastgoed in de care.

Community Care Invest heeft tot doel:

 • in de huisvestingsbehoefte te voorzien van mensen die (latent) zorg behoeven en van de zorgondernemers die deze zorg leveren
 • zorgvastgoed over te nemen van woningcorporaties, zorgondernemers en andere vastgoedeigenaren
 • investeringen mogelijk te maken in bestaand of nieuw zorgvastgoed
 • maatschappelijk verantwoord rendement te genereren

Community Care Invest  richt zich op het middensegment.

Community Care Invest speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent het wonen van zorgbehoevenden,
de verdere professionalisering van de zorgsector en de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt.

DE ZORGSECTOR HEEFT EEN INVESTERINGSBEHOEFTE VAN VELE MILJARDEN IN VASTGOED. FUNDING IN DE ZORGSECTOR IS BEPERKT.

Zorgondernemers

De overheid streeft naar een gereguleerde marktwerking in de zorg. Het voorschrijvende karakter van wet- en regelgeving maakt plaats voor toezicht op kwaliteit, doelmatige geldbesteding, marktwerking, prijsvorming, e.d.. De objectfinanciering van huisvesting wijzigt in omzetafhankelijke financiering. Zorgondernemers, verzekeraars, patiënten en cliënten krijgen meer ruimte om zelf keuzes te maken.

Meer lezen

Corporaties

Corporaties zijn sinds circa 2000 actief gaan investeren in zorgvastgoed. Onder andere vanwege de genoemde scheiding van wonen en zorg (qua financiering) werd aan corporaties de rol toegeschreven om ook in dit type vastgoed te investeren. Een schatting is dat corporaties circa de helft van alle verzorgingshuiscapaciteit hebben gerealiseerd.

Meer lezen

CONCEPT

Community Care Invest verwerft zorgvastgoed en verhuurt dit aan particulieren of zorgondernemers.

Community Care Invest selecteert zorgondernemers op basis van een gedeelde visie.

Community Care Invest draagt zorg voor solide en langlopende financiering van het vastgoed.

Community Care Invest exploiteert het vastgoed langjarig en richt zich op duurzame relaties.

Community Care Invest zet een aangenaam leven in een prettige woonomgeving met zorg afgestemd op individuele behoeften voorop.

NEEM VOOR INFORMATIE CONTACT MET ONS OP

BEWONERS

Uiteindelijk gaat het om de bewoners. Mensen willen het leven op een eigen manier blijven invullen ook als er een zorgbehoefte is. Kwaliteit van leven staat bij iedereen voorop. Community Care Invest maakt dit bereikbaar, ook voor middeninkomens.

DE ZORGSECTOR HEEFT EEN INVESTERINGSBEHOEFTE VAN VELE MILJARDEN IN VASTGOED. FUNDING IN DE ZORGSECTOR IS BEPERKT.

ZORGONDERNEMERS

COMPLEMENTAIRE PARTNER

Voor zorgondernemers is vastgoed een bedrijfsmiddel. Niet het vastgoed maar de kwaliteit van de dienstverlening bepaalt de identiteit van de zorgondernemer.

Door verkoop aan en samenwerking met Community Care Invest richt de zorgondernemer zich op de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de onderneming. Community Care Invest zorgt voor de woonkwaliteit. Samen combineren we wonen met zorg voor een aangenaam leefklimaat voor de bewoners.

DE ZORGSECTOR HEEFT EEN INVESTERINGSBEHOEFTE VAN VELE MILJARDEN IN VASTGOED. FUNDING IN DE ZORGSECTOR IS BEPERKT.

CORPORATIES

ZORGVASTGOED ALS DESINVESTERING

Corporaties zijn vanaf circa 2000 actief gaan investeren in zorgvastgoed. Corporaties wijzigen hun zorgvastgoedstrategie richting afbouw van investeringen en dispositie van zorgvastgoed. 

Redenen hiervoor zijn:

 • Scheiding DAEB van niet-DAEB
 • Middelen vrijmaken voor eigen portefeuille
 • Efficiency in bedrijfsvoering gericht op reguliere verhuur van woningen
 • Risicoreductie van zorgvastgoed

Als maatschappelijk fonds voor het middensegment neemt Community Care Invest het zorgvastgoed uit handen van de corporaties en bestendigt de bestaande relaties met lokale stakeholders en de huurders.

MAAK KENNIS MET ONS

Community Care Invest is een professionele slagvaardige organisatie. Community Care Invest beschikt over een groot netwerk bij zorgondernemers, corporaties en beleggers. De initiatiefnemers hebben complementaire kennis en jarenlange ervaring op het gebied van vastgoed, zorg en financiering.

Community Care Invest is onafhankelijk en in staat om adequaat in te spelen op de veranderingen in de zorgvastgoedmarkt.

 • Drs. Barbette de Graaf
  Drs. Barbette de Graaf

  Barbette is sinds 1999 organisatieadviseur voor partijen met vastgoedbelangen. Zij heeft ervaring in zowel de commerciële als maatschappelijke vastgoedwereld. Daarvoor bekleedde zij diverse commerciële en managementfuncties in het onroerend goed voor binnen- en buitenlandse bedrijven en opdrachtgevers.

 • Drs. Cosmo Schuurmans RA MRE
  Drs. Cosmo Schuurmans RA MRE

  Cosmo heeft een focus op risicomanagement, kwaliteitsbeheersing en “in control zijn”. Cosmo heeft ervaring als financieel directeur en heeft als registeraccountant met vastgoedexpertise een diepgaande kennis opgedaan van de corporatiesector, projectontwikkeling, vastgoedbeleggingen en financiering.

 • Ir. Bert Zilverberg
  Ir. Bert Zilverberg

  Bert combineert in zijn werk bouw- en bedrijfskunde. Zijn gehele carrière in de advies- en corporatiesector is gericht op zorgvastgoed en woningen. Bert heeft een brede ervaring opgedaan van portefeuillemanagement en planontwikkeling tot en met de realisatie en verhuur.

06 2049 8889

INFO@COMMUNITYCAREINVEST.NL

Bezoekadres:

Maarsbergseweg 31, 3956 KT Leersum

 

Postadres:

Postbus 390, 3940 AJ Doorn

Uw naam

Onderwerp

Uw bericht